Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die de opleiding manuele therapie heeft gevolgd na het volgen van de standaard opleiding fysiotherapie. Door wetenschap en praktijkervaring te combineren, heeft manuele therapie grote vooruitgang geboekt. Master manueel therapeuten hebben meer kennis opgedaan in (wetenschappelijke) diagnostiek en behandeling, evenals manuele en communicatieve vaardigheden. Daarom is het geschikt om oplossingen te bieden voor klanten met sportgerelateerde problemen. Manuele therapie wordt gebruikt bij disfunctie van gewrichten, spieren en / of zenuwen. Bewegingsbeperking is vaak gerelateerd aan pijn en slechte beweging van deze gewrichten. Dit heeft meestal invloed op de houding. Het doel van manuele therapie is enerzijds het verbeteren van de gewrichtsbeweging en anderzijds het verbeteren van houding en beweging. Hiertoe gebruikt een manueeltherapeut een aantal specifieke technieken die op de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van jouw bewegingsvrijheid en een vermindering van pijn. Het behandeltraject van een manueeltherapeut omvat ook het geven van goede instructies, advies, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Wanneer heb je een manueel therapeut nodig?

Als het gewricht moeilijk te bewegen of pijnlijk is, kan manuele therapie de oplossing zijn. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de ingreep merkbaar; gewrichten functioneren beter en beweging is gemakkelijker. Voorbeelden van aandoeningen die een manueel therapeut kan behandelen:

- hoofdpijn en / of nekpijn die gepaard gaat met een slechte beweging van de wervelkolom;
- nek- en schouderaandoeningen met stralende schouders;
- lage rugpijn, met of zonder uitstraling naar de benen;
- lage rugpijn, zelfs in combinatie met pijn in de ribben en borst;
- duizeligheid bij het bewegen van de nek;
- kaakproblemen, zelfs in samenhang met nekklachten;
- heupproblemen.

Tijdens het eerste bezoek wordt duidelijk of en hoe de klacht kan worden verholpen. Daarom is er direct na het eerste bezoek duidelijkheid over de verdere behandeling.

Behandeling: effectieve therapie

Het doel van de therapie is om functionele stoornissen en pijn te herstellen of te verminderen en om vaardigheden bij alledaagse activiteiten, werk en sport te verbeteren. Een manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die op gewrichten kunnen worden toegepast om de gewrichtsfunctie, houding en beweging te verbeteren. Dit heet mobilisatie, eventueel aangevuld met gedoseerde impuls- of manipulatietechnieken. Mobilisatie is een repetitieve techniek, meestal in een beperkte bewegingsrichting. Manipulatie is een mobilisatie in een eindstand, uitgevoerd met een gedoseerde snelheid met een korte impuls. Het is een zuiver en passieve, voor een patiënt oncontroleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd, maar niet pijnlijk gevoel. Aan het einde van een behandelserie stuurt de manueel therapeut een rapportage naar de huisarts of specialist..

Werkwijze manueel therapeut

Kennismakingsgesprek: snelle duidelijkheid Jouw eerste bezoek na de screening bestaat uit twee delen: een interview en een lichamelijk onderzoek. Tijdens het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over de klacht, bijvoorbeeld hoe ze zijn ontstaan ​​en wanneer ze toenemen of afnemen. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats, waarbij de manueel therapeut houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Op deze manier worden de redenen voor de klacht bepaald. De manueeltherapeut beslist samen met de patiënt of manuele therapie zinvol is. Is dit niet het geval, dan bespreekt de manueel therapeut de verdere behandeling met de patiënt. Zo wordt na het eerste bezoek duidelijk wat je vervolgens moet doen.

Over de verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is manuele therapie beschikbaar voor het publiek, evenals fysiotherapie. In de meeste gevallen is een verwijzing van een huisarts of specialist niet nodig. Door middel van screening beoordeelt de therapeut of u in aanmerking komt voor manuele therapie, eventueel gevolgd door opname en onderzoek. Manuele therapie wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.


//]]>